Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Blog

0

w tym smutnym okresie odbyły się dwa dodatkowe pogrzeby najbliższych z rodzin Naszych Kolegów, z uwagi na powyższe składamy wyrazy szacunku oraz kondolencje;   Naszemu Koledze Panu Witoldowi Złotek wyrazy szczerego współczucia i wsparcia...

0

Funkcjonowanie koła SEiRP w dobie pandemii

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia oraz konieczność podjęcia najważniejszych decyzji (uchwał), Prezes SEiRP w Tarnobrzegu przesłał do członków zarządu informację, w której znalazły się wnioski do podjęcia uchwał oraz ich projekty.

0

Odszedł na wieczną służbę. Cześć jego pamięci!

Na wieczną wartę odszedł Nasz kolega, w marcu pożegnaliśmy Naszego kolegę Jerzego Kułagę, byłego długoletniego Komendant Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim. w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cześć Jego pamięci! Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy...

0

Odszedł na wieczną służbę. Cześć jego pamięci!

Na wieczną wartę odszedł Nasz kolega z komisji rewizyjnej , w połowie marca pożegnaliśmy Naszego kolegę Lecha Gromczyka w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cześć Jego pamięci! Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia Członkowie i...

0

Dzień Kobiet 2021

W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem zdrowotnym związanym z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce ograniczeniami prawnymi, Zarząd Koła w Tarnobrzegu podjął decyzję aby Dzień 8 marca nie...

0

Posiedzenie Zarządu SEiRP koła w Tarnobrzegu

W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem zdrowotnym związanym z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce ograniczeniami prawnymi, Zarząd Koła w Tarnobrzegu podjął decyzję o przekazaniu krótkich informacji dot....

0

Odszedł na wieczną służbę. Cześć jego pamięci!

Na wieczną wartę odszedł Nasz kolega, na początku Lutego pożegnaliśmy naszego kolegę Wojciecha Serafina w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cześć Jego pamięci! Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i...

0

Zaduszki 2020 w SEiRP Tarnobrzeg

Listopad miesiącem pamięci o zmarłych Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu zorganizował w dniu 13-11-2020 wyjazd na groby zmarłych naszych członków zarządu SEiRP w Tarnobrzegu Sobowie, Osieku, Tarnobrzegu Miechocinie, śp. Stanisława...

0

Spotkanie z okazji XXX-lecia SEiRP

Szanowni zebrani : nasze dzisiejsze spotkanie ma przypomnieć, że nasze Stowarzyszenie obchodzi swoje XXX urodziny. Ma również oddać hołd tym wszystkim, którzy 30 lat temu zauważyli, że tylko zjednoczeni możemy skutecznie walczyć o zachowanie...

0

30-lecie tarnobrzeskiego koła SEiRP

Tegoroczne obchody Święta Policji zostały powiązane z obchodem 30 rocznicy powstania Koła SEiRP w Tarnobrzegu i miały skromną oprawę ze względu na pandemię  wirusa sars-cov-2, potocznie nazywanym korona wirusem wywołującym chorobę covid-19 oraz rosnącym...