Miesięczne Archiwum: Marzec 2021

0

Odszedł na wieczną służbę. Cześć jego pamięci!

Na wieczną wartę odszedł Nasz kolega, w marcu pożegnaliśmy Naszego kolegę Jerzego Kułagę, byłego długoletniego Komendant Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim. w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cześć Jego pamięci! Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy...

0

Odszedł na wieczną służbę. Cześć jego pamięci!

Na wieczną wartę odszedł Nasz kolega z komisji rewizyjnej , w połowie marca pożegnaliśmy Naszego kolegę Lecha Gromczyka w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Cześć Jego pamięci! Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia Członkowie i...

0

Dzień Kobiet 2021

W związku z utrzymującym się dużym zagrożeniem zdrowotnym związanym z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce ograniczeniami prawnymi, Zarząd Koła w Tarnobrzegu podjął decyzję aby Dzień 8 marca nie...