Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2023

0

Wspomnienie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Krynicy Zdroju

W  dniach  15 – 29.05.2023r.  Zarząd  Oddziału  Wojewódzkiego  SEiRP  w  Rzeszowie zorganizował  turnus  rehabilitacyjno-wypoczynkowy  w  Krynicy Zdroju  w  pensjonacie „Sopolicowo”  dla  podkarpackich  Kół  SEiRP  podległych  ZOW  SEiRP  w  Rzeszowie. W turnusie brało udział 32...