Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2015

Pomoc Banku Żywności 0

Pomoc Banku Żywności

Przemiany ustrojowo-społeczne, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku, obok osiągania pozytywnych celów wyłoniły jednocześnie warstwę ludzi ubogich, wymagających dla ich przetrwania pomocy żywnościowej. W celu jej niesienia, na początku 2004 roku rozpoczyna...