Jubileusz Koła

Dzień 17 lipca 1990 r. to data narodzin Szczecińskiego zamiaru, powołania ogólnopolskiej organizacji emeryckiej, zrzeszającej byłych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Polskiego Resortu Spraw Wewnętrznych. Ćwierć wieku później ale tego samego dnia kalendarzowego, Zarząd Tarnobrzeskiego koła SEiRP zorganizował uroczyste, rocznicowe zebranie swoich członków, zapraszając na nie także osoby i instytucje, które wspierają statutową działalność koła.

Do uroczego lokalu „Sonata” przybyło ponad sto członków Koła oraz zaproszonych gości, których prezes zarządu koła Stanisław Czachurski przywitał i zaprezentował: V-ce prezydenta miasta Tarnobrzega Józefa Motykę, reprezentantkę komendanta Miejskiego Policji insp. Beatę Jędzrejewską-Wrona, szefa zarządu lokalnego Banku Żywności Czesława Łuszczkiego, prezesa firmy handlowo-usługowej „Karabela” Józefa Bednarczyka, członków kierownictwa Podkarpackiego ZW SEiRP na czele z jego prezesem Wiktorem Kowalem.

Przypominając w zwięzłym zarysie 25-letnią historię Stowarzyszenia i Koła, prezes Stanisław Czachurski odniósł się do niektórych faktów i wątków z przeszłości, które zostało zapisane w Kronice Koła. Między innymi zwrócił uwagę na to że, Tarnobrzeskie Koło jest jednym najwcześniej powstałym kołem w obecnej strukturze województwa podkarpackiego i miało ono dwóch swoich członków jako delegatów reprezentujących ówczesne województwo Tarnobrzeskie na Poznańskim zjeździe założycielskim dzisiejszego stowarzyszenia.

Narodziny i funkcjonowanie Koła były bardzo trudne, ponieważ rozpoczynano działalność w nowej rzeczywistości państwa, bez żadnych środków finansowych oraz zaplecza logistycznego, w dodatku w burzliwej atmosferze politycznej, społecznej i medialnej, skierowanej na ogół byłych funkcjonariuszy MSW. Nurt polityki historycznej, wyznaczany jednostronnie przez IPN także nie służył pozytywnemu wizerunkowi w środowisku byłych służb porządkowych państwa a tym samym organizacji emeryckiej.

Działalność tę przełożono później na obowiązujące prawo, które kłuci się z  Zasadą jego niedziałania wstecz, wyłoniło nierówności społeczne i materialne odczuwane do dziś.
W tych złożonych okolicznościach mimo wszystko rosła ilość członków koła, co przekładało się na integrację środowiska byłych służb mundurowych a zdobywane doświadczenia coraz lepiej służyły realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

W pogłębionej refleksji wyróżnił wysiłki i osiągane cele w zakresie pomocy bytowej najuboższym emerytom a miłośnikom turystyki przypomniał wypracowane zasady pomocy organizacyjnej w zbiorowych wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Nowym, pozytywnym zjawiskiem jest fakt iż aktualnie będący jeszcze w służbie policjanci uczestnicząc w niektórych działaniach koła, stanowią przyszłych kandydatów na członków organizacji emeryckiej, natomiast SEiRP jako organizacja staje się międzypokoleniowym pomostem spinającym pokolenia.

Pozytywne efekty pracy możliwe były dzięki społecznemu wysiłkowi wielu emerytów, wspieranych często życzliwą pomocą niektórych instytucji za co im wszystkim wyraża podziękowanie, podkreślając szczególnie wydatną pomoc i życzliwość kolejnych kierownictw Tarnobrzeskiej Komendy Miejskiej Policji, Zarządu Lokalnego Banku Żywności a także wspomnianej już firmy „Karabela”.

V-ce prezydent miasta gratulując Jubileuszowego dorobku i życząc powodzenia w przyszłej działalności wyraził uznaniową opinię, stwierdzając, że środowiskowa organizacja potrafiła efektywnie mu służyć, a zarazem mobilizować tę grupę społeczną do aktywnego życia publicznego, także na wielu innych polach organizacji i instytucji samorządowych.

Prezes Wiktor Kowal mówiąc z uznaniem o działalności koła, o Jego wyróżnieniu przez statutowe władze Krajowe Stowarzyszenia, poinformował także o wpisie do Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członka Tarnobrzeskiego Koła. Aktu tego dokonał Zjazd Krajowy SEiRP a wręczenie wyróżnienia odbyło się w Warszawie w przededniu dzisiejszej uroczystości. Oznajmił, że wyróżnionym jest Tadeusz Kagan V-ce prezes Podkarpackiego ZW SEiRP, delegat na Zjazd Założycielski Stowarzyszenia. Materialna pamiątka wpisu w postaci zegara oznaczonego stosownym zapisem, zawiśnie z woli wyróżnionego w siedzibie koła i będzie odmierzał czas do kolejnego Jubileuszu.

Decyzją Kolegium Odznaczeń Zarządu Głównego SEiRP, Prezydium Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego, oraz Zarządu Koła wyróżniono 29 członków stowarzyszenia oraz osoby z zewnątrz, zasłużone dla tej organizacji. Nadto 5 instytucji uhonorowano okolicznościowymi plakietkami pamiątkowymi. Wyróżnienia wręczali: V-ce Prezydent Miasta, prezes ZW SEiRP oraz Prezes Zarządu Koła.

Poczęstunek i zabawa rozpoczęły drugą, rozrywkową część spotkania, które tak samo jak pierwsza, na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

 

Zdjęcia: Wiesław Wolak                                         Autor tekstu: Bronisław Zimny

« 1 z 5 »

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *